4G WIFI เกาหลี

ความเร็วสูงสุดของการดาวน์โหลด 100Mbps  

สามารถใช้ได้ถึง 5 คน

ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด4G    ความเร็วสูง   ไม่จำกัดข้อมูล

ความเร็วสูงสุดของการอัพโหลด 50Mbps

สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องถึง 12 ชั่วโมง

howtobookingwifi

แสนสะดวกสบายกับบริการ 4G wifi เกาหลี

Step 1 จองออนไลน์ในประเทศไทย

Step 2 อีเมล์ยืนยันการจอง ใช้เป็นใบสำคัญ

QAV1

ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด เพียง 160 บาท ต่อวัน+VAT

ราคาถูกกว่าบริการโรมมิ่งข้อมูลและ บริษัท อื่น ฯ

 

เราให้บริการ 24/7 ชั่วโมงที่สนามบินอินชอน เกาหลี โทร +82 32 743 8990

ประเทศไทย โทร 081 797 9000

IDLine : @journeykorea

E-mail : smiletokorea@gmail.com

เปิดบริการ (09.00 น.-19.00 น.)

 

4g wifi เกาหลี เป็นเพียงระบบเดียวที่สามารถรับและคืนอุปกรณ์ได้ที่สนามบินอินช็อน

ของประเทศเกาหลี

สนามบินอินชอนwifiWEB

ข้อควรระวัง!!* ใบสำคัญยืนยันการจอง จำเป็นต้องใช้เพื่อรับอุปกรณ์ที่สถานที่รับรองผู้โดยสารขาออกของสนามบิน (อีเมล์ยืนยันการจอง ใช้เป็นใบสำคัญ)
เงินมัดจำ จะคืนให้คุณเต็มจำนวน ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้รับความเสียหาย หรือ สูญหายเมื่อคุณต้องคืนอุปกรณ์ดังกล่าวนั้น

* คุณจะต้องจ่ายเงินมัดจำด้วยบัตรเครดิตเมื่อคุณเช่าอุปกรณ์ก่อน และเงินมัดจำนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคืนอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เงินมัดจำอุปกรณ์ 4g wifikorea แบบพกพา คือ 100,000 วอน)

* รายละเอียดการลงทะเบียนของการจอง จะส่งให้ทางอีเมล์ของคุณ และอีเมล์ยืนยันการจอง (ใบสำคัญ) จะส่งให้ในทันทีที่อุปกรณ์ถูกกำหนดให้หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

* กรุณายืนยันรายละเอียดของการจอง สำหรับรายละเอียดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะต้องส่งผ่านทางอีเมล์ก่อนการจอง จะได้รับการยืนยัน

* สำหรับการยกเลิกการจอง สามารถทำผ่านอีเมล์ ซึ่งจะต้องส่งหลังการลงทะเบียนการจองแล้ว ถ้าการจองได้รับการยืนยัน (ถ้าอุปกรณ์ถูกกำหนดไว้ให้แล้ว) การจองจะไม่สามารถยกเลิกได้
จะไม่คืนเงินมัดจำสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถคืนอันเกิดจากความประมาทของลูกค้า หรือการยกเลิกการเช่า 1 วัน หรือในวันที่จะต้องคืนอุปกรณ์ (ยกเว้นการยกเลิกที่ทำ ณ จุดชำระเงิน)

* จะไม่มีการจ่ายเงินคืนบางส่วนที่เกิดขึ้นจากการเดินทางมาถึงก่อนเวลาที่กำหนด

* ในกรณีที่ อุปกรณ์สูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหาย เบี้ยปรับที่กำหนดจะต้องชำระแยกต่างหาก

* ถ้าอุปกรณ์ ไม่ได้รับคืนในวันที่ครบกำหนดคืน มันจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องติดต่อศูนย์บริการ

* การจอง จะต้องทำขึ้นก่อนวันเดินทางมาถึง 5 – 6 วัน เพื่อทางเราจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ การเช่าไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าอุปกรณ์ไม่เหลืออยู่ในสต็อก

* สำหรับการยกเลิกการจองที่เกิดจากอุปกรณ์ไม่เหลือในสต็อก ค่าเช่าที่ชำระไว้ก่อนหน้าจะคืนให้ (ยกเว้นการยกเลิกที่ทำ ณ จุดชำระเงิน)

(ลูกค้า จะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการจองที่ผ่านการยืนยันแล้ว (ในกรณีที่อุปกรณ์ถูกกำหนดไว้ให้แล้ว) หรือถ้ารายละเอียดของการจองที่ลงทะเบียนไว้ ไม่ได้รับการตรวจสอบ)
การจอง จะต้องทำขึ้นก่อนวันเดินทางมาถึง 5 – 6 วัน เพื่อทางเราจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์ การเช่าไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าอุปกรณ์ไม่เหลืออยู่ในสต็อก

* ถ้าอุปกรณ์ ไม่ได้รับคืนในวันที่ครบกำหนดคืน มันจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องติดต่อศูนย์บริการ

QAV2

bookingwifinow

กรณีที่รับอุปกรณ์ที่ปูซาน ? (Pusan airport)

คุณจำเป็นต้องส่งข้อมูลการจองของคุณ  เราจึงจะสามารถทำการจองสำหรับคุณ

คุณจะต้องจ่ายเงิน(บาท)พร้อมเงินมัดจำเครื่องในประเทศไทย และรับ-คืนอุปกรณ์ในสนามบินปูซาน

Korea Express Luggage Center 

2nd Floor of Gimhae airport (International Ternimal) +82 51 464 9070 Operating Hours 05:40-21:00

 ปูซานแอร์พอร์ตจุดไวไฟ

ระยะเวลาการเช่า 4G Wifikorea

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาคุณเพราะการเช่าคนส่วนใหญ่เช่าเช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน (อาทิ) เดินทางมาถึง 6 พฤษภาคม 2016 และเดินทางกลับ 9 พฤษภาคม 2016ระยะเวลาการเช่ารวมเป็น  4 วัน

ต้องการจอง4G Wifikorea ใช้ในปูซาน

สามารถส่ง E-mail Booking มาได้ที่ smiletokorea@gmail.com หัวข้อเมล์จอง4G Wifikorea ใช้ในปูซานได้เลยค่ะ ระบุชื่อ-นามสกุล เลขที่พาสปอร์ต ของคุณให้ตรงกับในพาสปอร์ต เบอร์โทรที่สะดวกติดต่อ และจำนวนเครื่องที่จะใช้ ส่งมาที่เราได้เลยค่ะ

คืนเงินมัดจำ

กรณีที่มีการจ่ายเป็นเงินสด(วอน)

คุณจะได้รับเงินมัดจำทันทีเมื่อคุณคืนอุปกรณ์ เงินมัดจำเครื่อง 100,000 วอน (ประมาณ 2,930 บาท) ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละวัน

กรณีการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต

สำนักงานใหญ่ในเกาหลียกเลิกเงินมัดจำของคุณทันทีเมื่อคุณส่งคืนอุปกรณ์ WIFI

บริษัท ฯ บัตรคุณจะคืนคุณภายในหนึ่งเดือน(เป็นเช่นเดียวกับระบบบัตรเครดิต)

คุณสามารถดูรายการในใบเสร็จรับเงินของคุณมีสัญลักษณ์ -100,000 วอน นั้นหมายถึง เงินมัดจำของคุณถูกยกเลิกแล้ว

สลิปเงินมัดจำไวไฟ

สายการบิน ที่เราไว้วางใจ