อุทยานโอลิมปิก (Olympic Park)

อุทยานโอลิมปิก

(Olympic Park)

messageImage_1589521747093

อุทยานโอลิมปิก (Olympic Park) แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ในปี 1988 ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเกาหลี เป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ต และเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะที่แห่งนี้มีการขุดพบโบราณวัตถุในสมัยเพ็คเจ (Baekje) อีกด้วย

messageImage_1589521584270

อุทยานโอลิมปิก (Olympic Park) แห่งนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่

messageImage_1589521420663

1.สวนศิลปะวัฒนธรรม (Cultural Art Park) เพลิดเพลินไปกับ การแสดง และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ที่หลากหลาย และยังมีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ การกีฬาโอลิมปิกกรุงโซล (Seoul) (SOMA) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน 5 ของพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมชั้นนำของโลก

2.สวนกีฬาสันทนาการ (Leisure Sports Park) เป็นบริเวณสำหรับกิจกรรมทางกีฬา ซึ่งจะเป็นทั้งเส้นทางเดินเท้า วิ่งจ๊อกกิ้ง ลานสเก็ต ฯลฯ

3.สวนสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ (Environmental Eco-Park) เป็นสวนอนุรักษ์และฟื้นฟูความงดงาม ตามธรรมชาติ เพื่อให้ผู้คนและธรรมชาติ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

4.อุทยานประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ (History Experience Park) สัมผัสประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปี ของกรุงโซล เพลิดเพลินไปกับพิพิธภัณฑ์โซลแพ็กเจ และป้อมปราการมงชนโทซ็อง

messageImage_1589521840037

ซึ่งเป็นการออกแบบที่คงไว้ซึ่งความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ และความเจริญและทันสมัยตามยุคปัจจุบัน ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม

Information


General Information

Address: 424, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul

Type: Parks

Inquiries

  • 1330 Travel Hotline: +82-2-1330
  • For more info: +82-2-2180-3564~5,+82-2-2180-3566

Poto Credit: olympicpark.co.kr