เคียงฮุยกุง Gyeonghuigung

เคียงฮุยกุง

(Gyeonghuigung)

messageImage_1589789129657

พระราชวังเคียงฮุยกุง Gyeonghuigung พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1617 โดยเป็นหนึ่งในพระราชวังทั้ง 5 ของราชวงศ์โชซอน เคยใช้เป็นสถานที่สถาปนากษัตริย์ จัดงานเลี้ยงวัง ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และสถานที่เคยใช้เป็นที่หลบภัยสงครามต่าง ๆ สำหรับกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์โซซอน

messageImage_1589789206903

ในช่วงหลังของราชวงศ์โชซอน พระราชวัง  เคียงฮุยกุง Gyeonghuigung เป็นพระราชวังรองของกษัตริย์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงโซล เดิมมีชื่อว่า Seogwol แปลว่า วังแห่งตะวันตก

ในยุคที่ญี่ปุ่นทำลายอาคารต่างๆของราชวังเมื่อครอบครองเกาหลีในยุคนี้ รอบบริเวณราชวังได้ทำเป็นสวนชื่อสวนเคียงฮุยกุง พระราชวังแห่งนี้ได้รับการบูรณะอย่างครบถ้วนบริบูรณ์รวมทั้งประตูใหญ่และพระที่นั่งหลักเป็นต้น ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทำละครหลายเรื่องด้วยกัน เช่น เรื่อง “Koong”, “Hwang Jiny” เป็นต้น

messageImage_1589789259413
messageImage_1589789212911

พระราชวังนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงาม และอาคารภายในเป็นสถาปัตยกรรมแบบเกาหลีที่งดงาม เต็มไปด้วยอาคารเล็กๆกว่า 100 หลัง ตั้งเรียงรายกันอยู่ตามเนินเขา

Information

General Information

Address: 55, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul

Type: Palaces/ Fortresses/ Gates

Inquiries• 1330

Travel Hotline: +82-2-1330

Photo Credit: http://english.visitkorea.or.kr/