วัดโซเกซา Jogyesa

วัดโซเกซา

(Jogyesa)

messageImage_1589781115473

นมัสการวัดหลวงที่สำคัญที่สุดของประเทศ “วัดโซเกซา Jogyesa” เป็นวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งย่านอินซาดง

messageImage_1589781097218

วัดศูนย์กลางจัดงานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนห้าของทุกปี ตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปีจันทรคติ โดยพุทธศนิกชนทั่วเกาหลีและทั่วโลกจะร่วมตัวและจัดเทศกาลขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบัว ภายในโบสถ์กลางจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์พระศักยมุนีทั้งสามโลก  พระช๊อกโกแล๊ต (พระที่ชาวเกาหลีเชื่อเรื่องการขอพรลูก) พระบรมสารีริกาธาตุ ต้นสนที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งมีอายุกว่า 700 ปี  ใกล้ ๆ กับวัด มีร้านสังฆภัณฑ์มากมายตั้งอยู่

messageImage_1589781087215
messageImage_1589781073961

วัดโซเกซา ถือเป็นสถานที่ยึดเหนียวจิตใจ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน จนได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและชาวเกาหลีเอง

Information


General Information

Add: 2-71 Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul.

Tel: 02-732-2183

Photo credit: https://eng.templestay.com/