อนุสรณ์สงครามเกาหลี (The War Memorial of Korea)

อนุสรณ์สงครามเกาหลี

(The War Memorial of Korea)

มาทำความรู้จักเกาหลีมากให้ขึ้น กว่าจะก่อตั้งเป็นประเทศได้ ผ่านสงครามมานับครั้งไม่ถ้วน

messageImage_1589272988921

อนุสรณ์สงครามเกาหลี เดิมนั้นเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของทหารราบเกาหลี แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรการเกี่ยวกับความทรงจำทางสงครามของเกาหลี

messageImage_1589273261920

เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้เกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นในเกาหลี แบ่งออกเป็น 8 ห้องจัดแสดง ได้แก่

1.นิทรรศการโฮกุกชูโม(Hogukchumo Exhibit)- จัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วิญญาณผู้เสียชีวิตในสนามรบ

2.ประวัติศาสตร์สงคราม(War History Exhibit)

3.สงครามวันที่ 25 พฤษภาคม(June 25th War Exhibit)

4.การส่งกองกำลังทหารต่างประเทศ(Overseas Dispatched Troops Exhibit)

5.การพัฒนาการทหาร(Military Development Exhibit)

6.อุปกรณ์ขนาดใหญ่(Large Equipment Exhibit)

7.นิทรรศการกลางแจ้ง(Outdoor Exhibit)

8.นิทรรศการขนาดเล็ก(Miniature Exhibit) หรือโถงสันติภาพ(Peace Hall)

messageImage_1589273270318

ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์สงครามนั้น ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บ รวบรวม ยุโธปากรณ์ ที่ถูกใช้จริงในสงคราม การแสดงนิทรรศการทางบันทีกประวัติศาสตร์ และเป็นที่เคารพบูชาแด่ผู้ที่ได้เสียสละชีวิต เพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของชาวต่างชาติ

messageImage_1589273225940
messageImage_1589273019537
messageImage_1589272968313
messageImage_1589273435956

ในช่วง 500 ปีที่ผ่านมา ด้วยความหวังว่า จะเป็นบทเรียนให้ผู้มาเยือนได้หวงแหนสันติภาพเพราะสงครามนั้นมีแต่การสูญเสียและเพื่อสวดอ้อนวอนให้ชาวเกาหลีทั้งเหนือและใต้รวมประเทศกันได้

Information


General Information

Add: 04353 29 Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul (8, Yongsan-dong 1- ga )

Tel: 02-709-3114

Photo Credit: https://www.warmemo.or.kr/