messageImage_1589182276336

หมู่บ้านนัมซานฮันนก

หมู่บ้านนัมซานฮันนก

Namsangol Hanok Village

ย้อนเวลาหาอดีตที่พิลดองซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานัมซาน มีสายน้ำใสไหลผ่านและมีศาลาชชอนนูกัก แหล่งอาศัยของนกกระเรียน แหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โซซอน

messageImage_1589182276336

หมู่บ้านนัมซานฮันนก (Namsangol Hanok Village) เป็นที่รู้จักกันในนาม “หมู่บ้านบ้านโบราณในหุบเขานัมซาน โดยภายในจะมีบ้านเกาหลีดั้งเดิม  ศาลา สระน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกับหอยคอย N Seoul Tower มากนัก

messageImage_1589182289036

บ้านกว่าห้าหลังที่หมู่บ้านนัมซานฮันอก จะทำให้เราได้เห็นภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไม้สอย การกิน การอยู่  และการจัดแต่งบ้าน

messageImage_1589184548438
messageImage_1589184540108

ซึ่งบ้านฮันทั้ง 5 หลัง ได้มีการปรับปรุงใหม่หลังจากบ้านแบบดั้งเดิมของราชวงศ์โชซอน ที่มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมที่หลากหลาย ตั้งแต่ชาวนาไปจนถึงขุนนาง สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้จัดตกแต่งภายในบ้าน เพื่อเป็นการให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจถึงการใช้ชีวิตประจำวันในอดีต

messageImage_1589183008336
messageImage_1589183018518

และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทม์แคปซูลที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุของจำนวน 600 ชิ้นที่เป็นตัวแทนของเมืองและผู้คนกรุงโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีข้างหน้า (2394) 

Information


Address: 28, Toegye-ro 34-gil, Jung-gu, Seoul

Type: Old Houses/ Birth houses/Folk Villages

Inquiries: 1330 Travel Hotline: +82-2-1330

For more info: +82-2-2261-0500,
+82-2-2261-0517, +82-2-2263-0854,
+82-2-2264-4412

Homepage: hanokmaeul.or.kr 

Photo Credit: hanokmaeul.or.kr , http://english.visitkorea.or.kr